เริ่มสนใจในเรื่อง Data Science

เครดิตภาพ Carlos Muza

เมื่อวานได้ลองอ่านบทความอันหนึ่งเกี่ยวกับ Data Science หรือวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล จริงๆแล้ว คำนี้ก็เคยได้ยินมาซักพักแล้วแหละ แต่ก็ยังไม่ทราบความหมายแน่ชัด และไม่แน่ใจว่าขอบเขตมันเกี่ยวข้องหรือครอบคลุมไปในด้านไหนของข้อมูลบ้าง ก็เลยอยากมาลองศึกษาดู Continue reading “เริ่มสนใจในเรื่อง Data Science”