เขียนให้ตัวเองอ่านทุกวัน

ต่อไปนี้เราจะพยายามเขียนบล๊อคทุกวัน ให้มันเหมือนกับเป็นการ reflect ตัวเราเองว่า ที่ผ่านมาเราทำอะไรไป เราคิดอะไรได้ และมันดีหรือมันผิดพลาดตรงไหน จะได้ไม่กลับไปคิดหรือกลับไปทำมันอีก

เมื่อก่อนเราคิดว่าอยากจะเขียนเพื่อให้คนอื่นอ่าน แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นเขียนให้ตัวเองอ่าน ขอเขียนเพื่อเอาความคิดที่อยู่ในหัวออกมา เพื่อวิเคราะห์ พิจารณา และหาสาเหตุว่า เราไม่สบายใจตรงไหน เราเป็นทุกข์ตรงไหน

เราจะเขียนไปเรื่อยๆโดยไม่แก้ เพราะเราถือว่าถ้าเราแก้มันจะทำให้การเขียนของเราสะดุด ถ้าเราจะแก้สิ่งที่เราเขียน เราจะกลับมาแก้อีกครั้งในอีก 2-3 วัน เพื่อให้เหมือนกับว่า เรากลับมาอ่านใหม่ด้วยสายตาที่ใสและใหม่มากขึ้น

เพราะถ้าเราเขียนแล้วแก้เลย มันจะเหมือนกับการเขียนในสิ่งที่เรายังมีไบแอสกับมันอยู่

ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มันจะดีมั้ย แต่เท่าที่รู้มันทำให้เราสบายใจขึ้น มันเหมือนกับการเอาสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวออกมาไว้บนกระดาษหรือหน้าจอ แล้วทำให้เราไม่กลับไปวนเวียนคิดถึงมันอีก หรือถ้ากลับไปคิดจริงๆ ก็จะมองในอีกมุมที่มันดีขึ้น

เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วย

มีน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559