My Productive Time

Photo by Sanah Suvarna on Unsplash

MY PRODUCTIVE TIME – When are you most productive? How do you structure this time to get the most out of your day?

ถ้าถามว่า ช่วงเวลาไหนของวันที่เรารู้สึกว่ามี productivity สูงสุดในการทำงานน่ะเหรอ ก็คงไม่ต้องลังเลเลยว่า เป็นช่วงเวลาเช้าตรู่ของแต่ละวันแน่ๆ Continue reading “My Productive Time”

ทบทวนการสร้างนิสัยประจำเดือนมกราคม 2015 : นอนหลับให้เพียงพอ

จากที่เคยตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะนอนเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงต่อวันให้ได้ เพื่อให้ตื่นมาแล้วไม่เพลีย โดยตั้งเป้าไว้เป็นนิสัยที่จะทำในปี 2015 นี้ ผ่านมา 1 เดือนปรากฏว่า

สถิติการนอนหลับและจำนวนก้าวจาก Up by Jawbone
สถิติการนอนหลับและจำนวนก้าวจาก Up by Jawbone

จากภาพด้านบนเป็นการเก็บข้อมูลจากแอปชื่อ Up ซึ่งเก็บข้อมูลจากสายรัดข้อมือ Jawbone เอาไว้เก็บสถิติการเดินและการนอนของเราในแต่ละวัน จะเห็นได้ว่า

  • เดือนมกราคมปี 2015 เรานอนไปทั้งหมด 222 ชั่วโมงกับอีก 20 นาที
  • เฉลี่ยแล้วนอนไป 7.16 ชั่วโมงต่อวัน

ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีก 1 ขั้น เนื่องจากนอนได้มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ก้าวต่อไปก็คงเป็นการนอนให้ถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน จะได้ตื่นมาแล้วนอกจากจะไม่เพลียแล้วยังสดชื่นขึ้น

ความแตกต่างของการนอนหลับ 7 ชั่วโมง กับ 8 ชั่วโมง

จากที่เคยตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างนิสัยให้ตัวเองนอนหลับให้เพียงพอในปี 2015 ไม่รู้คิดไปเองคนเดียวรึเปล่า หลังจากที่ได้ทดลองเกี่ยวกับการนอนหลับของตัวเอง มาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จากงานวิจัยซึ่งจำที่มาไม่ได้พบว่า คนเรามีความต้องการจำนวนชั่วโมงของการนอนไม่เท่ากัน บางคนต้องการนอนแค่ 4-5 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว

จากการทดลองสังเกตตัวเองจากนิสัยของการนอนหลับและตื่นเช้าพบว่า Continue reading “ความแตกต่างของการนอนหลับ 7 ชั่วโมง กับ 8 ชั่วโมง”