ฝึกให้มีสมาธิอยู่ทุกขณะ

ช่วงนี้เหมือนจะลองทำอะไรหลายอย่าง อันไหนทำแล้วใช่ก็จะทำต่อ อันไหนทำแล้วไม่ใช่ก็จะเลิกทำไป…

อย่างวันนี้ สิ่งที่ทำก็คือ พยายามฝึกตัวเองให้มีสมาธิต่อสิ่งที่ทำตรงหน้า ในสภาวะที่คุ้นเคย นั่นก็คือ การทำกิจกรรมต่างๆอยู่ โดยที่ไม่ได้นั่งสมาธิหรืออยู่เฉยๆ เพื่อเป็นการฝึกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด Continue reading “ฝึกให้มีสมาธิอยู่ทุกขณะ”